Ovim nizom članaka otvaramo novu aktuelnu temu: upravljanje digitalnim projektima. Prvi članak bavi se pre svega definicijom upravljanja digitalnim projektima i razlikovanjem od drugih projektnih tipova.

Svejedno o kojim projektima je reč – skoro da nema projekata bez IT pozadine. Kod nekih projekata je IT udeo toliko veliki, da prevaže, te je zbog toga ceo projekat nazvan digitalnim. Zbog svoje digitalne strukture i orijentacije digitalni projekti zahtevaju specijalan način upravljanja projektima koji omogućava postizanje projektnih ciljeva. Ovaj članak detaljno opisuje osobenosti postupaka ovih projekata i razloge zbog kojih zahtevaju stručna znanja.

Šta je to digitalno upravljanje projektima i šta su digitalni projekti?

Upravljanje projektima podrazumeva realizaciju projekata pod opštim uslovima vremena, budžeta i zahteva. Pritom reč projekat pokriva veliko polje značenja. Tako se pod projektom može podrazumevati sledeće:

 • konstruisanje novog automobila
 • projekti restruktuiranja
 • strateški projekti
 • i naravno digitalni projekti

Digitalni projekti su svi oni projekti koji imaju za cilj:

 • uvođenje novog softvera
 • proširenje softvera
 • zamenu starog softvera novim.

U zavisnosti od oblasti primene softvera, on se različito programira. Stoga se na primer drugačije programira softver za mobilni telefon ili automobil od onog softvera, koji služi za automatizaciju nekih procesa. Takođe i njihovi ciljevi se međusobno razlikuju. Mogući su sledeći ciljevi:

 • ušteda na troškovima kroz automatizaciju i zamenu radne snage
 • minimizacija grešaka
 • razvoj novog biznisa
 • unapređivanje ili podrška postojećim procesima

Za sve ove namere potrebni su digitalni projekti koji postavljaju zasebne zahteve pred manadžera projekta i projktni tim.

Ko je vođa digitalnih projekata?

U principu postoje dve vrste menadžera digitalnih projekata: digitalni menadžer projekta fokusiran na poslovanje i tehnički menadžer projekta.

Menadžer projekta fokusiran na poslovanje nadgleda projekte u celosti, u koje su pored IT odeljenja uključena i druga, kao na primer marketing. Tehnički menadžer projekta odgovoran je za realizaciju u saradnju sa IT odeljenjem i pružaocima usluga.

Koji od njih ima vodeću ulogu u nekom projektu, zavisi od strukture firme i uticaja pojedinačnih odeljenja. Sadržajno bi ukupna odgovornost trebalo biti prebačena na onog menadžera projekta, koji ima veću dodatu vrednost unutar projekta.

Po čemu se razlikuju digitalni projekti od ostalih projekata?

Verovatno po mnogo čemu više nego što ste mislili. Pomenuta struktura vođenja projekta bila bi već jedna razlika. Slede ostale:

Digital Project Management

Digitalni Projekt Managment

Ovo su sve karakteristike koje ilustruju o kojim osobenostima kod digitalnih projekata treba voditi računa i šta ih razlikuje od strateških projekata.

Dobar menadžer digitalnih projekata će već tokom planiranja odnosno inicijalizacije projekta sve ovo uzeti u obzir .

Zaključak

Skoro svi projekti se u današnje vreme zasnivaju na IT-u. Oni, kod kojih IT udeo prevaže, nazivaju se digitalni projekti. Međutim, reč projekat može da ima mnogo značenja. U najširem smislu uvek se odnosi na neki planirani poduhvat.

Realizacija projekata uz poštovanje vremena, budžeta i svih zahteva naziva se upravljanje projektima. Digitalni projekti imaju za cilj uvođenje novog softvera, proširenje softvera ili zamenu starog softvera novim. U zavisnosti od područja primene i cilja softvera, on se programira na različite načine.

Postoje dve vrste menadžera digitalnih projekata: digitalni menadžer projekta fokusiran na poslovanje i tehnički menadžer projekta. Zbog toga postoje i najmanje dva odeljenja digitalnih projekata – biznis i IT.
Osim toga najvažnije osobine digitalnih projekata su:

 • Autput je softver odnosno kod.
 • Proces se odvija prema sledećoj šemi: prikupljanje zahteva, programiranje, testiranje i unapređivanje, predaja naručiocu i obuka.
 • Proces je cikličan i podležan brzim promenama, jer jednom programiran softver stalno se dalje programira i unapređuje ili zamenjuje.
 • Testiranje je ključni korak u procesu.
 • Postoji zavisnost između programiranja i procesa odeljenja IT-a i pružalaca usluga.
 • Postoji zavisnost između instalacije softvera i distribucje.
 • Kvalitet i kod se ne mogu sagledati.
 • Dolazi i do uticaja na ostale sisteme i softver.

Naredni članak posvećujemo pojedinčnim fazama digitalnog projekta.