U našem prvom članku o contentu „Zarada novca od contenta – lanac content marketinga“ opisan je lanac delotvornosti od kreiranja contenta do profita i razrađen je aspekt troškova content marketinga.

Da bi se kreirani content širio, plasirao na tržište i naposletku ostvario novčani dobitak,u ovom članku ćemo pojasniti raspoložive oblike marketinga. Članak se zasniva na istraživanju oblika marketinga trenutno korišćenih od strane različitih platformi.

Moguće je razlikovati ukupno četiri oblika content marketinga.

  • Classic Ads: Ovo su oglašavanja koja sama po sebi ne zahtevaju neku veću aktivnost od korisnika. To su baneri, koji su prikaz nečega ili čekaju na klik korisnika. Nisu velike prepreke i nezavisni su od contenta.
  • Transaction Ads: Kod ovog oblika reklame reč je o tipu reklame koja je bazirana na interakciji. Interakcija podrazumeva da korisnik izvrši određenu aktivnost koja se od njega zahteva. To bi moglo da bude gledanje nekog videa, odgovaranje na neko pitanje ili određena kupovina itd.
  • Paid Content: Ovaj oblik marketinga podrazumeva trgovanje i prodaju contenta uz obavezu plaćanja. Content se direktno plaća, bilo u obliku mesečnih pretplata ili za pojedinačne kupovine (npr. za download neke melodije ili zvona).

Cooperations: Kooperacija podrazumeva plasiranje contenta zajednički uz nekog partnera.To bi bio slučaj, kada na primer neko preduzeće za telekomunikacije plasira contnet kroz svoje kanale, kako bi svoju ponudu učinilo atraktivnijom.

Tabela oblici content marketinga

Tabela oblici content marketinga

Nabrojani oblici marketinga se koriste na različite načine. Izdvojili smo šest grupa ponuđača contenta, koji koriste ove oblike marketinga.

  • Grupa 1 služi se samo klasičnim oglašavanjem (Classic Ads) kao oblikom marketinga. Reč je o najčešće primenjivanom obliku marketinga, jer je jednostavan i delotvoran. Content i prostor za reklamne banere su obezbeđeni i teku paralelno. Tada prikazi i klikovi mogu biti optimizovani.

    Broj korisnika ovog oblika contenta se smanjuje, jer marketing prikazima i klikovima bez veće povezanosti sa contentom gubi na značaju, a mnogi klikovi se ni ne broje odnosno ne donose dodatnu vrednost. Jedan od mnogih primera je fappit.de ili gesuendernet.de.

  • Grupa 2 se služi kombinacijom klasičnog (Classic Ads) i transakcijskog oglašavanja (Transactions Ads). Teži se što raznovrsnijem načinu korišćenja contenta. Klasičnim oglašavanjem se dostiže velik broj posetilaca, ali sa malim učešćem. Transakcijskim oglašavanjem se pokušava većim učešćem korisnika i njihovim uključivanjem ostvariti veći dobitak. Primer za to je YouTube.de. Marketinški se koristi prostor, ali se postavljaju i ciljana pitanja ili reklama povezana sa contentom, da bi se postiglo veće učešće određenih ciljnih grupa.
  • Grupa 3 takođe meša oblike marketinga, ali na drugi način. Ovde se kombinuje klasično oglašavenje radi šireg marketinga sa direktnim obračunom za vredan content. To često rade izdavači poput Bild-a i New York Times-a. Cilj je da se zaradi na pretplatama ozbiljnih korisnika i na reklamama kod slabijih korisnika, a da se korisnici ne razbeže.
  • Grupa 4 koristi sva četiri oblika marketinga. Ovde se opet kao primer može navesti Bild. Oni koriste sve mogućnosti marketinga, kako bi od marke Bild i contenta zaradili novac. Ali na ovom primeru je i vidljivo, da je ova tehnika izvodljiva samo na određenim velikim markama odnosno ponuđačima contenta.
  • Grupa 5 služi se kombinacijom direktno plaćenog contenta i kooperacijama. Maxdome nudi dve vrste plaćenog contenta: kako jednokratna plaćanja za content tako i mesečne pretplate. Ovo se dodatno kombinuje sa kooperacijama kao npr. sa Unitiymediom, gde se ponuda dalje deli.

Grupa 6 specijalizovana je za plaćeni content (Paid Content). Ovde se kao primer može navesti Netflix, koji je fokusiran na marketing svog contenta. Time je sistem lako razumljiv za kupce, te ekskluzivni content može biti korišćen, da bi privukao korisnike.

Različiti oblici primene content marketinga

Različiti oblici primene content marketinga

Koji oblik marketinga najviše odgovara kom ponuđaču, razjasnićemo u sledećem članku „Pravi oblik marketinga za Vaš content“.