Pravi oblik marketinga za Vaš content

U naša poslednja dva članka „Zarada novca od contenta – lanac content marketinga” i „Različiti oblici content marketinga” predstavljeni su različiti oblici marketinga i objašnjeno je kako se oni prepliću u lancu content marketinga.

Izbor oblika marketinga zavisi od različitih faktora, kojih ćemo se dotaći u ovom članku. Pri tom nećemo pominjati samo kriterijume, već i međusobno preplitanje […]

By |June 22nd, 2015|Blog, E-Commerce, Online Marketing, Vertrieb|0 Comments

Različiti oblici content marketinga

U našem prvom članku o contentu „Zarada novca od contenta – lanac content marketinga“ opisan je lanac delotvornosti od kreiranja contenta do profita i razrađen je aspekt troškova content marketinga.

Da bi se kreirani content širio, plasirao na tržište i naposletku ostvario novčani dobitak,u ovom članku ćemo pojasniti raspoložive oblike marketinga. Članak se zasniva na istraživanju […]

By |June 22nd, 2015|Blog, E-Commerce, Online Marketing, Vertrieb|0 Comments

Zarada novca od contenta – lanac content marketinga

U trodeInom nizu članaka o contentu bavićemo se ovom široko rasprostranjenom marketing temom i kako se od toga zarađuje novac.

Content marketing podrazumeva strategijsku marketinšku tehniku, koja za cilj ima kreiranje i distribuciju informativnog, savetodavnog i zabavnog sadržaja (relevantni content), kako bi privukao određenu ciljnu grupu i zadržao je kao potencijalne kupce.

Upravo taj relevantni content je […]

By |June 22nd, 2015|Blog, E-Commerce, Online Marketing, Vertrieb|0 Comments

Digitalni okvirni uslovi Srbije u poređenju sa Hrvatskom, Bugarskom, Crnom Gorom i Slovenijom

U prva dva članka bavili smo se temom „Tržište elektronske trgovine i elktronsko pružanje platnih usluga” kao i demografskim i ekonomskim uslovima u ovim zemljama.

„Razvoj tržišta elektronskog pružanja platnih usluga u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Crnoj Gori“
„Osnovni podaci o Srbiji kao zemlji u poređenju sa Hrvatskom, Bugarskom, Crnom Gorom i Slovenijom“

U ovom članku […]

By |June 12th, 2015|Blog, E-Commerce, Online Marketing|0 Comments